Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    coal
Monografie
    Atlas uhlí české části hornoslezské pánve
    Dynamický model pyrolýzy uhlí s organickými odpady
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
Článek
    Alternative utilization of organic wastes - their co-processing with coal
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Aluminium complexes in coal and their thermal stability
    Archeologická rekultivace po těžbě hnědého uhlí
    Carbon dioxide adsorption and absorption and their connection with composition of coals from the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Carbonyl groups in coals from Ostrava-Karviná Mining District
    Chemical structure of coal substance
    Co-carbonization coal/carbonaceous wastes mixtures
    Co-coking of stamped charges with the waste organic admixtures
    Co je uhlí?
    Co-pyrolysis coal/waste tyres
    Co-pyrolysis of coal/waste polymers mixtures
    The comparative characteristics of co-pyrolysis coal/waste tires and coal/waste plastics
    Continuous pyrolysis of carbonaceous materials with model gasification of the solid product
    Databáze výsledků chemicko-technologických analýz, stanovení síry a stopových prvků ve svrchnopaleozoických kontinentálních pánvích České republiky
    Dependence of carbon dioxide sorption on petrographic composition of bituminous coals from the Czech part of the Upper Silesian Basin, Czech Republic
    Deštník je černý kvůli uhlí
    Determination of coal surface area from CO2 isotherm with correction on absorption
    Determination of Microhardness and Elastic Modulus of Coal Components by Using Indentation Method
    Dynamic model of coal/organic wastes pyrolysis
    Effect of the microporous structure of coals on their swelling in the organic solvents
    Factors influencing the amount of CO2 sorbed on coal
    Hydrogen - the product of coal thermal conversion
    Hydrogen production by two-stage co-pyrolysis of bituminous coal-polymers mixtures
    Isotopic composition of lead in Czech coals
    A kinetic study of reactions of coal with polypropylene and polystyrene
    Kinetics of copyrolysis of coal with polyamide 6
    Kinetics of reactions of coal with polystyrene: TGA-DSC approach
    Kinetics of reactions of coal with polystyrenes
    Kladenský revír
    Kladno District
    Koksování provozní vsázky s netradičními aditivy na bázi plastů a pryže
    Low extraction recovery of fullerene from carbonaceous geological materials spiked with C.sub.60./sub..
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Mechano-activation as Initiation of Self-ignition of Coal
    The microporous phase of carbonaceous substances and its fractal dimension
    Mikrotvrdost černých uhlí ostravsko-karvinského revíru - dosavadní stav a možnosti dalšího rozvoje problematiky
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné
    Occurrence of coal near Erigavo (Republic Somaliland)
    Organické odpady a průmyslové technologie jejich koprocesingu s uhlím
    Possibility of obtaining hydrogen from coal/waste-tyre mixture
    Possible forms of occurence of trace elements in coal substance
    Possible organometallic structures in the coal substance of Czech coals
    Proč je deštník černý? : z historie těžby uhlí v Anglii
    Properties of carbonisation products obtained from impregnated coal
    Pyrolysis of Coal and Additives as a Source of Lustrous Carbon in the Foundry Mould
    Reactions of coal with polymers
    Removal of inorganic sulphur, arsenic and iron from coal by Thiobacillus ferrooxidans
    Representative structures of the Dukla coal from Upper Silesian Coal Basin
    Sorbents of Toxic Metals and Radionuclides Based on Immobilized Humic Acid and Chitosan
    Sorbents of toxic metals based on low-rank coal and chitosan
    Sorption of cesium, cobalt and europium on low-rank coal and chitosan
    Stabilní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    A study of thermal reactions of coal with polyamides
    Sulfur forms in organic substance of coal maceral fractions
    Sulphur and selected trace elements in ash of Late Paleozoik bituminous coal and antracite in the Czech Republic & environmental and health implications
    Temperature conditions of coal formation
    Texture of cokes in relation to parameters of coal and coke
    Thermal reactions of polyethylene with coal
    Thermal reactions of polyethylene with coal (TG/DSC approach)
    Thermal reactions of polymer chains with coal structures
    Toxic elements in sorbents from coal-waste polymers mixtures
    Uhlí - nejstarší biopalivo
    Uhlí jako úložiště a zdroj plynů
    Uhlí je jako indiánský Šibal : esej o černém zlatě, limitech naší představivosti a neklidném světě
    Uhlíkaté částice v odvalech po těžbě černého uhlí
    Use of caustobioliths for preparation of carbon materials and waste treatment
    Use of Cokes from Co-carbonization of Coal with Mixed Plastic Wastes
    Use of waste plastics and rubber as admixtures into coking charges
    Utilization of coal in the Czech Republic, review/overlook
    Vliv času a teploty na postsedimentární tepelnou alteraci uhlí
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů
    Vysokotlaká adsorpce CO2 a CH4 na uhlí z hornoslezské pánve
    Využití odpadních plastů ko-pyrolýzou s uhlím