Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    coal mining
Monografie
    Možnosti dvojího použití porubních chodeb na dolech Paskov, ČSM a Karviná
    Směrnice pro projektování a vyztužování porubních chodeb určených k dvojímu použití
    Termination of underground coal mining and its impact on the environment
    Vliv ukončení hlubinné těžby uhlí na životní prostředí
Článek
    Deformation trends in the Jezeří Castle massif, Krušné Hory Mts
    Development of Railway traffic and the network of sidings in the Ostrava region
    Dvacet let sledování stability rizikových svahů Krušných hor přesnými náklonoměry
    The effects of coal mining on the landscapes of the Ostrava Region
    The Expansion of Coal Mining in the Depression Areas - A Way to Development?
    Kategorizace průmyslových ploch Ostravska
    Privatisation and restructuring of the hard coal industry in the Czech Republic
    Rockbursts in longwall gates during coal mining in Ostrava-Karviná basin
    Social climate in the Ostrava Region
    Structural and stress analysis of mining practice in the Upper Silesian Coal Basin
    Uhelné slojky cenomanského uhlí na vrcholu potštejnské antiklinály ve východních Čechách
    Vliv těžby uhlí na životní prostředí
    Vlivy hlubinné těžby černého uhlí a jejího útlumu na krajinu a životní prostředí regionu a stav realizovaných revitalizačních opatření