Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    cokes
Článek
    Vyhodnocení vzájemných korelačních vztahů mezi uhelnými charakteristikami a technologickými a texturními parametry koksů