Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    concrete
Článek
    Alkali-silica reaction of aggregates in real concrete and mortar specimen
    Behaviour of concrete in tunels and undeground concstructions in case of fire
    Effect of high temperatures on cement composite materials in concrete structures
    Effects of Water Jet on Heat-Affected Concretes
    High - velocity water jet impact on concrete samples
    Metakaolín a jeho možné uplatnění jako pucolánové přísady do betonů a vláknobetonů
    Možnosti využití modulovaného vodního paprsku při sanaci betonu
    Porovnání kontinuálních vysokým tlakem generovaných a pulzujících nízkým tlakem generovaných vodních paprsků na betonu
    Přídržnost sanační malty k povrchu betonu upravenému vodním paprskem
    Removal of degraded layer of concrete with an emphasis on optimizing surface before applying repair materials
    Removal of polyurea spray coatings from the surface of cement concrete by water jet technology
    Rozpojování betonu a hornin modulovaným vodním paprskem: laboratorní experimenty
    Studium vlastností kompozitu cement-polyetylentereftalátová vlákna Ramanovou spektroskopií a elektronovou mikrosondou
    Study of behavior of concrete and cement based composite materials exposed to high temperatures
    Určování topografie povrchu po jejich přípravě nástrojem vysokorychlostní vodní paprsek technikami digitální fotografie
    Use of X-ray CT for analysis of concretes exposed to high temperatures
    Vysokopevnostní kompozitní prvky z profilů s vláknovou výztuží a polymerní matricí a betonem