Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    conference
Monografie
    Documenta geonica 2001. Geonics 2001. Temperature and its influence on geomaterials
    Iterative Methods, Preconditioning and Numerical PDEs. Proceedings of the conference dedicated to the jubilee of Owe Axelsson
    Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů
    Palaeozoic palynology in space and time. Book of abstracts
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
Článek
    53. něměcký geografický den