Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    correlation analysis
Článek
    Analysis of Seismicity of Earthquake Swarm Areas in the Western Bohemia
    Correlation analysis of ultrasound emission foci in loaded granites and migmatites
    Innovative potential in the regions of the Czech Republic, economic, societal and regional aspects
    Možnost předpovědi totálního rozrušení zatěžovaných horninových vzorků na základě analýzy ultrazvukové emise
    Ocenění vzniku ultrazvukové emise na zatěžovaných horninách
    Possibilities of forecasting of rock sample total fracture by application of correlation analysis of acoustic emission events series
    The reduction of precipitation amount bias in the analysis of time series of wet deposition chemism