Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    ekologická katastrofa
Článek
    Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit
    Engineering-geological evaluation of climatic effects in the cyclic character of slope movement activity
    Impakty pevných těles, historická realita (ale i budoucnost) bez příkras
    Inženýrskogeologický rozbor vlivu klimatu na cyklické změny aktivity svahových pohybů
    Náhlá ohrožení geomorfologickými katastrofami v České republice
    Nezapomínají
    Optimalizace kontrolního sledování skalních svahů pro prognózování katastrofických pohybů
    Optimization of monitoring of rock slopes for prediction of catastrophic displacements
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Urbanization in seismically susceptible areas
    Zemětřesení v Northridge