Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    energie jaderná
Článek
    Čím nás mohou zemětřesení ještě překvapit
    Hydrogeologické a geochemické nejistoty v ukládání radioaktivního odpadu v Českém masivu
    Morphotectonic evidences of the Quaternary geodynamics in selected localities of nuclear power plants
    O uskladňovaní rádioaktívnych odpadov v geologických formáciach Francúzska
    Podíl ČGÚ na realizaci hlubinného úložiště vyhořelého paliva z jaderných elektráren v roce 1993
    Přijatelná palivoenergetická koncepce sz. Čech
    Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice
    Stroncium 90 v půdách České republiky
    Velocity distribution modelling on building site of the nuclear power plant of North Moravia - A case history