Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    energy
Monografie
    Ocenění seismického ohrožení na základě polynomální aproximace funkce rozdělení kmitů zrychlení na staveništi JE Temelín : expertíza
    Uhlí - zdroje, procesy, užití
Článek
    Čas ukáže, zda jsme se poučili z krize. [Rozhovor]
    Čím je Zemi Slunce?
    Energetická bezpečnost České republiky : rizika a výhledy
    Energetika ze všech stran
    Energogeografická regionalizace území České republiky
    Globální špačci na úsvitu nové doby : Ceny obilí se na původní úroveň už nejspíš nevrátí, energie totiž budou stále dražší
    Konec všeho - probuzení ve století úpadků : špatná kniha s dobrou myšlenkou
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 1. Obecný trend: Přesun výroby elektřiny z uhelných elektráren do jaderných zdrojů a pozvolný nárůst výroby tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů energie
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 2. Perspektivní řešení: zplyňování uhlí, koprocesing uhlí a uhlíkatých odpadů, syntéza pohonných paliv, záchyt a ukládání oxidu uhličitého
    Lze současnou energetiku provozovat bez uhlí? 3. Univerzální řešení: zplyňování uhlí a uhlíkatých odpadů
    Mapy energií v Atlase krajiny České republiky
    Moorovo prokletí : na alternativní zdroje energie si počkáme, spoléhat na rychlý pokrok techniky je zrádné
    Nezlobte bohy [Rozhovor]
    O stavbách, krajině a společnosti : s geologem Václavem Cílkem [ Rozhovor]
    Obnovitelné zdroje energie a fosilní paliva - etapa soužití
    Příliš rychlý svět
    Trendy 2030 - dobrý život v obtížné době
    V ropě vidím kritický neuralgický bod západní civilizace : rozhovor s Václavem Cílkem
    Život na (nejen) ekonomické houpačce