Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    erosion
Článek
    Dobšín, Knobloch-Skálova jeskyně. Pedologický posudek
    Fast evolving conduits in clay-bonded sandstone: Characterization, erosion processes
    Floods and other natural hazards in regional and investment planning of small towns
    Geomorfologický pohled na nivu Bečvy po povodni 1997
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    Malakostratigrafický výzkum holocenní sedimentace a eroze v Bílých Karpatech
    Povodně: velký otec má několik synů
    Rate of erosion and exhumation of crystalline rocks in the Hunza Karakoram defined by apatite fission track analysis
    Rychlá tvorba skalních kůr na povrchu hruboskalského pískovce: mikroskopický popis, tahová pevnost, odolnost vůči erozi, vznik a význam pro pískovcový reliéf
    Sandstone landforms shaped by negative feedback between stress and erosion
    Sebeorganizovaný systém podzemních kanálů vzniklých prouděním vody v puklinách křemenného pískovce v lomu Střeleč
    Seismic Triggering of Large Prehistoric Rockslides: Pro and Con Case Studies
    Tématické mapy založené na digitálním modelu reliéfu
    Ukázka interakce krajina - člověk - krajina na příkladu geoarcheologického výzkumu lokality Praha - Sobín
    Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu
    Vznik holocenních suťových brekcií ve středočeské oblasti a jejich erozní postižení
    Zpevněné povrchy puklin v kvádrovém pískovci a jejich role při vzniku skalních měst