Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    flood
Monografie
    Město a povodeň
Článek
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    The flood in August 1880 - one of the most severe natural disasterts of the 19th century in the Ostrava region (Czech Republic)
    Floods and human impacts to braided river patterns in the Western Carpathian Foothill
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 v nivách a korytech toků povodí Odry a Moravy
    Geomorphological consequences of 2002 flood in Otava River catchment
    Konference uživatelů geografických informačních systémů ESRI a ERDAS byla ve znamení povodní
    Morava River flood plain sediments deposited during the last millennium: Climatic and anthropogenic record
    Neural network prediction of monthly precipitation: application to summer flood occurrence in two regions of Central Europe
    Povodeň v červenci 1997 jako přirozený revitalizační činitel na příkladu nivy spojené Bečvy
    Povodně, krajina a lidé v povodí řeky Moravy ů Geografická syntéza
    Sukcese nivních biotopů po povodni v roce 1997 na úseku řeky Bečvy
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy
    Záplavy v Porýní