Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    flood plain
Článek
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Růžičková E. a Zeman A., editoři: Holocene flood plain of the Labe river
    Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín