Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    flood plain deposits
Článek
    Datování povodňových sedimentů Moravy ve Strážnickém Pomoraví
    Mineral magnetic properties of the Morava River floodplain deposits (Czech Republic)
    Reconstruction of the Morava River behavoir based on mineral magnetic record on the floodplain sediments (Stážnické Pomoraví, CR)
    Sedimentologické a magneto-mineralogické studium nivních sedimentů na dolním toku řeky Doubravy