Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    flyšové pásmo čs. Karpat
Článek
    Die Belemniten aus der Unterkreide-Ablagerungen im Steinbruch Kotouč bei Štramberk (Silesisches Einheit, ČSSR)
    Cretaceous and Palaeogene lithostratigraphic units of the Magura Nappe, Krynica Subunit, Carpathians
    Flysch-to-molasse Transitions in the Alpine-Carpathian Region
    Fyzikální vlastnosti hornin vrtu Slušovice-1
    Geochemické zhodnocení vrtu Slušovice-1
    Helicorhaphe meandriformis sp. n. - a new fossil from Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Hodnocení mikropuklinatosti a fyzikálních vlastností hornin vrtu Slušovice-1
    Hostynichnium duplex ichnogen. n. sp. n. - a new trace fossil from the Carpathian Flysch of Czechoslovakia
    Kvalitatívne vlastnosti a prognózy ílovcov flyša na severovýchodnom Slovensku pre využitie v keramickej praxi
    Litologia i sedymentacja margli tackich wschodniej czesci plaszczowiny magurskiej (Karpaty fliszowe)
    Les Madréporaires du Crétacé supérieur de la Montagne de Beskydy (Tchécoslovaquie)
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Nové výsledky průzkumu v oblasti vysoké kry Chřibů
    Die Oberkreide-Ammoniten (Maastricht) aus dem Abteufen des Einziehschachts der Grube Staříč (Unterschlesische Decke, Äussere Karpaten)
    Odlišení uhelného souvrství ve vrtu Slušovice-1 podle výsledků karotážních měření
    Petrofyzikální korelace flyšových souvrství račanské jednotky Moravy a severozápadního Slovenska
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
    Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu
    Puklinatost hornin a puklinová tektonika ve vrtu Slušovice-1 se zvláštním zřetelem na projevy ropy a zemního plynu
    Puklinatost hornin ve vrtu Dambořice-1
    Ropno-geologický výskum zborovského antiklinória
    Rotundusichnium zumayensis ichnogen. n. a new trace fossil from the Outer Carpathian Flysch of West Slovakia (Czechoslovakia)
    Rybí fauna menilitového souvrství na lokalitě Litenčice a její stratigrafická pozice
    Skalní tvary na Klášťově ve Vizovické vrchovině
    Svahové deformácie v Zázrivskej dolině a ich vzťah k vlastnostiam flyšoidných hornin
    Výběr metod použitelných k řešení provenience krystalinických exotik
    Vyhledávací průzkumný vrt Slušovice-1
    Vyhodnocení puklinatosti hornin vrtu Dambořice-1
    Zemný prúd v katastri obce Klieština