Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    fog water
Článek
    The comparison of pollutant concentrations in liquid falling and deposited precipitation, and throughfall
    POROVNÁNÍ KONCENTRACÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK V RŮZNÝCH DRUZÍCH KAPALNÝCH SRÁŽEK
    Srovnání chemického složení podkorunových a usazených srážek