Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    fyzikální a chemické vlastnosti minerálů
Článek
    Analýza vzťahu medzi zvyškovou entalpiou a obsahom rentgenovoamorfnej fázy při mechanicky aktivovaných mineráloh
    Chemical Composition of Tourmalines in Pegmatites of the Jihlava Massif (Western Moravia, ČSSR)
    Contribution to the research of zircons from granitoids of the Štiavnické vrchy Mts. area (Czechoslovakia)
    Crystal chemistry or chevkinite from Zambia
    Florencit-(Ce) ze Suché Rudné v Jeseníkách
    Geochemistry of the deposit zone of the tanzanite occurrence in Merelani (northern Tanzania)
    Geologické vědy a biolitologie močových konkrementů
    Granáty z pegmatitů Hrubého Jeseníku
    Influence of Chemical Composition on Structural and Selected Physical Properties of Natural Natrolites
    Kinetika termickej regenerácie zeolitu ZSM-5
    Luminiscencia minerálov
    Metallic minerals of productive assemblages of the Zlatá Baňa deposit (Eastern Slovakia); specialities of chemical composition
    Nález wolframového zrudnění u Malčic na Českokrumlovsku
    New mineralogical data for rostite from Libušín, Central Bohemia, Czechoslovakia
    Perovskit ze šlichových vzorků aluvií Českého středohoří
    Perovskite from melilite rocks, Osečná Complex, northern Bohemia, Czechoslovakia
    Příspěvek ke strukturní chemii uranových slíd, IV. metaautunit
    Souvislost struktury a magnetických vlastností ferimagnetických oxidů železa
    Studium kinetiky dehydratace přírodního zeolitu chabazitu
    Termoelektrické napätie a mikrotvrdosť pyritu a markazitu z ložiska Kremnica-Sturec
    Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace
    Určení optických konstant vybraných oxidů z infračervených reflexních spekter
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem
    Zonální asociace druhotných minerálů z kladenských hořících hald