Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    genetické typy rudních ložisek
Článek
    100. výročí vyvrcholení sporu o laterální sekreci
    Genetické modely žilného a stratiformného zrudnenia v Spišsko-gemerskom rudohorí
    K možnostiam výskytu Au rúd typu Carlin na území SSR
    Metalogeneze, surovinový potenciál a kritéria rudonosnosti uhlíkatých formací
    Možnosť zvýšenia výrubnosti pri dobývaní v závodě ŽB Nižná Slaná
    Návrh klasifikace metamorfogenních ložisek
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Rozložení rudních akumulací v krkonošsko-jizerském krystaliniku
    Rozsypová ložiska - perspektivní zdroj deficitních surovin v Českém masívu
    Volframitovo-scheelitonosné feromagnezity - nový typ ložísk vo Východných Alpách a možnosti ich výskytu v Západných Karpatoch
    Výzkum metalogeneze formací černých břidlic v rámci IGCP projektu 245