Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geochemie metamorfovaných hornin
Článek
    Calc-silicate hornfelses (erlans and Ca-skarns) in the Malé Karpaty Mts. region
    The chemical and fabric development of granulite at the contact with peridotite SW of Biskoupky, Moldanubian area
    Chemické a objemové změny v horninách východní části lukavické skupiny
    Geochemické typy a petrogeneze metavulkanických hornin orlicko-kladské klenby
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    Geochemistry of Variscan blastomylonites of the Vidly pod Pradědem locality, the Hrubý Jeseník Mts.: paleotectonic implications
    Izotopické složení grafitů a karbonátů z pláště žulovského masívu a jeho využití pro výpočet teplot metamorfózy
    Ke geochemii hornin krystalinika mezi Veselím nad Lužnicí a Vlkovem
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Petrologický výzkum pyroklastik ze štoly Nový Hackelberg, Zlaté Hory-západ
    Retrograde metamorphism of staurolite-garnet-mica schists of the Kraklovská zone of Veporides
    Současný stav a problémy petrologického a geochemického výzkumu Hrubého Jeseníku
    Thermo-gravimetric analysis applied to study of carbonaceous matter extracted from metasedimentary schists of the Nízké Tatry crystalline complex