Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geochronologie
Článek
    Datování holocenních karbonátových sedimentů ze Slovänské doliny u Valči (okres Martin)
    Early Carboniferous U-Pb zircon age for garnetiferous, perpotassic granulites, Blanský les massif, Czechoslovakia
    Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
    Introduction and revaluated chronostratigraphic range of regional litho- and biostratigraphic units of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 1
    Isotopic geochronology of the Western Carpathian crystalline complex: the present state
    Laserová mikrosonda: nová kvalita pro geochronologii
    The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
    Problémy veku a zdroja sideritovej formácie Západných Karpát
    Rb-Sr geochronology of leucocratic granitoid rocks from the Spišskogemerské rudohorie Mts. and Veporicum
    Rozpory v názorech na metalogenezi Českého masívu
    Stanovení vzniku rud ložiska Okrouhlá Radouň
    Urengolity - nová skupina tektitů ze Západní Sibiře
    Výsledky radiouhlíkového datování holocenních fluviálních sedimentů ze severovýchodních Čech