Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geodynamika, regionální geologie
Článek
    Alpidic Reactivation of the Variscan Consolidated Lithosphere. The Activity of some Fracture Zone in Central Europe
    Alpine Molasse Basins as a Mirror of Genesis and Development of Block Structure in the West Carpathians
    Basin opening in the Lower Miocene strike-slip zone in the SW part of the Western Carpathians
    Bradlové pásmo z aspektu geodynamického modelu
    Brunovistulikum ve variském vývoji
    Coal seams and formations of the Mediterranean Tethys and Paratethys Neogene; application of results of the IGCP No. 25; part 2
    Dějiny staré miliardu let
    Evaluation of Sedimentation Rates in Alpine Molasse Basins of the West Carpathians
    Evropské hercynidy v teorii deskové tektoniky
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Flysch-to-molasse Transitions in the Alpine-Carpathian Region
    Geodynamical investigations in the Pieniny Klippen Belt, Poland, from 1978 to 1985
    Geodynamics of the West Carpathians during the Neogene
    Geotectonic Layout of the Rosice-Oslavany Basin as related to the paleogeographical development of the southern part of the Boskovice furrow
    The Handlová coal deposits seams: Tectonic development and qualitative properties
    K veporiku v podloží Krupinské planiny na základě výsledků letecké geofyziky
    Ke geologické pozici a geochemii ortorul strážského typu
    Komplementarne strefy kataklazy w piaskowcach synklinorium pólnocnosudeckiego
    Morfotektonika Krušných hor ve vztahu k ložiskům hnědého uhlí severočeské pánve
    Muránsky tektonický systém - významný príklad horizontálnych posunov v Západných Karpatoch
    Návraty obřího kontinentu
    Nový geologický pohled na jezero Titicaca
    The Period of Main and Late Alpine Molasse in the Carpathians
    Projevy subsidence a izostáze v sedimentaci neogénu karpatských pánví
    La recherche géomorphologique dans la réserve naturelle de Kokořínsko
    Sedimentation Rates of Variscan Molasse Basins in Central Europe
    Seminár "Náhle udalosti v sedimentácii bazénov karpatskej geosynklinály, ich význam pre stratigrafiu, tektoniku a geodynamický vývoj"
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian
    Štruktúrna pozícia magnezitového ložiska Dúbravský masív
    Štruktúry a metamorfný vývoj kryštalinika východnej časti Nízkých Tatier
    Tectogenesis of Tertiary Coal Basins of the Czech Socialist Republic
    Tektonický vývoj moldanubika v kašperskohorském rudním obvodu
    Temporal and Spatial Distribution of Environments and Facial Development of the West Carpathian Molasse Formations in the Neogene
    Trends of the Variscan development near the SW border of the East European Platform
    Využitie paleomagnetizmu na poznanie dynamiky niektorých komplexov východoslovenských neovulkanitov v oblasti Vihorlatu
    Vývin názorov na geologickú stavbu Západných Karpát
    Vývoj názorů na regionální geologické jednotky na Moravě
    Výzkum krystalinika ve Finsku
    Vznik morfostruktury Moravské brány
    Vznik, zánik a migrácia sedimentačných priestorov Západných Karpát v neogéne
    Vzťah geodynamických javov k neotektonickým štruktúram v centrálnych Západných Karpatoch
    West Carpathian Late Palaeozoic in Alpine Structures and its Palaeotectonic Development Problems