Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geofyzika obecně, modelování, průzkum pomocí několika metod
Článek
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium - významná akce geofyziků socialistických států
    33. mezinárodní geofyzikální sympozium socialistických států
    Application of geophysics in prospection for coal and in exploration of coal deposits in Bohemia and Moravia
    Beitrag der Geophysik zur Vorbereitung und Forderung der Kohlenvorräte im Sokolov-Becken
    Geofyzikálny seminár
    Geofyzikálny seminár
    K problematice důlních výbuchů a otřesů - katastrofa na dole Nelson 1934
    K súčasnému stavu kvantitatívnej interpretácie v geofyzikálnom komplexe
    Nové geofyzikální mapy Západních Karpat a možnosti jejich dalšího využití (přehled)
    Results of geophysical methods in the northern forefield of open-pits Merkur and Březno
    Svalbard - souostroví vědy
    The use of ground Geophysical methods in investigation of stability of south-eastern slopes of the Krušné hory Mts. (North Bohemia brown coal district)