Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geological conditions
Článek
    Hodnocení geologických podmínek zájmové oblasti v mapách střetů zájmů
    Introduction of thematic layer called "seismic characteristic of foundation conditions" in maps of clash of opinions
    Maps of Clash of Opinions - Classification of Geological Conditions in Karviná Region
    Signální mapa tématické vrstvy seizmická charakteristika základových poměrů pro vybranou oblast karvinského regionu