Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geomagnetic activity
Článek
    Analýza vztahu mezi geomagnetickou aktivitou a fází severoatlantické oscilace
    Association between extraterrestrial phenomena and weather changes in the Northern Hemisphere in winter
    Cerebral infarction versus solar and geomagnetic activity: a cross-regression study
    Changes in geomagnetic activity and global temperature during the past 40 years
    Comparison of solar and geomagnetic activity effects on the Northern hemisphere weather changes
    Connections between the distribution of prevailing winds in the winter Northern Hemisphere, solar/geomagnetic activity and the QBO phase
    Četnost světových teroristických útoků od konce šedesátých let
    Délky letorostů vinné révy, teplota vzduchu a heliogeofyzikální faktory z hlediska chronobiologie
    Geoeffectiveness of XRA events associated with RSP II and/or RSP IV estimated using the artificial neural network
    Geomagnetic activity and temperatures in Europe
    Geomagnetic activity and the North Atlantic Oscillation
    The influence of solar wind turbulence on geomagnetic activity
    Long-term predictive assessments of solar and geomagnetic activities made on the basis of the close similarity between the solar inertial motions in the intervals 1840-1905 and 1980-2045
    Magnetické pole Země a jeho možný vliv na živé organizmy
    Možné vnější faktory ovlivňující výskyt záchvatů srdeční tachyarytmie
    On the solar energetic events, neural networks and forecasts of geomagnetic activity
    Problémy spojené s předvídáním geomagnetické aktivity v různých fázích posledního slunečního cyklu
    Relations between the solar inertial motion, solar activity and geomagnetic index aa since the year 1844
    Salmonelóza a některé meteorologické, solární a geomagnetické ukazatele
    Sluneční/geomagnetická aktivita, teplota polární zimní dolní stratosféry, fáze QBO a cirkumpolární vír
    Solar energetic events in the years 1996-2004. The analysis of their geoeffectiveness
    Srovnání vlivů sluneční a geomagnetické aktivity na módy proměnlivosti atmosférické cirkulace
    Strong geomagnetic activity forecast by neural networks under dominant southern orientation of the interplanetary magnetic field
    Time scheduling of magnetic surveys in mid-latitudes with respect to forecasting geomagnetic activity
    Variace s periodami kolem 1,3 roku ve sluneční a geomagnetické aktivitě
    Variations in solar and geomagnetic activity with periods near to 1.3 year
    Vliv dlouhotrvající vysoké sluneční/geomagnetické aktivity na tlaková pole zimní severní dolní atmosféry
    Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu
    Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na chování troposféry v zimě 1981/1982
    Vliv sluneční a geomagnetické aktivity na rozložení větrných polí zimní dolní troposféry
    The winter NAO pattern changes in association with solar and geomagnetic activity