Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geomorphology
Monografie
    Antropogenní ovlivnění východní části Národního parku Podyjí
    Geomorfologický výzkum Národního parku Podyjí a jeho severního okolí
    Posouzení vzniku podélné deprese (cesty) na lokalitě Praha-Zličín
    Přehled významných geologických, paleontologických a geomorfologických lokalit a jevů Vojenského újezdu Brdy jako podklad pro navržení zonace, plánu péče a návrhu maloplošných zvláště chráněných území v připravované CHKO Brdy
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 - příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11.6.2002 v Brně
    Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008
Článek
    Brno (k.ú. Jundrov, okr. Brno-město). "U Jezírka MMK. Povrchový průzkum.
    Charakteristika jevů způsobených extrémními srážkami v roce 1997 na Vsetínsku : návrhy na řešení způsobených škod
    Concept of geomorphological analysis of previously glaciated areas (based on analysis of the surroundings of Prášilské jezero lake and jezero Laka lake, Šumava Mts., Czech Republic)
    Delimitation of prehistoric rock fall from Huascaran Mt., Peru
    Distribution of parameters of coarse sediments along a mountain river and its significance
    Floodplain and its delimitation
    Geografický obraz, Geomorfologické a půdní poměry
    Geografie, geomorfologie a přírodní poměry
    Geologická stavba území Moravy jako podmiňující fenomén sesuvných pohybů
    Geologicko-geomorfologický popis skalních měst Českého ráje
    Geomorfologická charakteristika okolí archeologické lokality Moravský Krumlov IV
    Geomorfologické aspekty svahových deformací ve Vnějších Západních Karpatech, východní Morava, Česká republika.
    Geomorfologické účinky povodně v červenci 1997 na území severní Moravy a Slezska
    Geomorfologické výzkumy Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Geomorfologický výzkum ramen Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologický výzkum ramen řeky Moravy v NPR Vrapač a okolí
    Geomorfologie
    Geomorfologie Tišnovska
    Geomorphological aspects of natural hazards and risks in the Czech Republic
    Geomorphological evolution of the Podgorski Karst, SW Slovenia: contribution of magnetostratigraphic research of the Črnotiče II site with Marifuga sp
    Geomorphology of gap valleys of the Svratka River in the vicinity of the Veverská Bítýška town
    Hynutí lesů, hrozba eroze a svědectví svahovin : archiv plný pádných svědectví
    K poznání charakteru říční sítě v CHKO Litovelské Pomoraví
    Krajinně ekologické segmenty údolí Dyje v 1.zóně Národního parku Podyjí
    Kryogenní modelace rokytenských slepenců v Přírodní rezervaci Břenčák východně Veverské Bítýšky
    Lesní vegetace Národního parku Podyjí/Thayatal
    Mapování svahových deformací ve východní části Vsetínských vrchů
    Morfostrukturní analýza vyvýšeniny Bohutický les na jižní Moravě
    Možnosti geomorfologie a ochrana reliéfu ve zvláště chráněných územích jižní Moravy (NP Podyjí, CHKO Pálava). Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996. Hodnocení vlivů na životní prostředí 1996
    Multimediální podpora výuky předmětu Geomorfologie a hydrologie ČR
    Nejméně známá část naší planety
    Některé otázky morfotektonického vývoje Sokolského hřbetu v Rychlebských horách
    Neotectonic development of the East Sudeten in the Czech Republic and monitoring of recent tectonic activity
    Nové údaje o podmrzajících sutích v Českém středohoří
    Relief and landscape-ecological units in the Podyjí National Park (Czech Republic)
    Sandstone cementation and its geomorphic and hydraulic implications
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Sedimentární pokryvy v oblasti Bohutického lesa u Miroslavi a jejich vztah k vývoji reliéfu krajiny
    Slope movements in the Flysch Carpathians of eastern Czech Republic triggered by extreme rainfals in 1997: a case study
    Strukturně geologická kontrola směrů odvodňování v povodí Loučky
    Terasy dolní Sázavy v úseku od Vrabčího Brodu po Kamenný Přívoz
    Typy reliéfu Ostravska
    V. sjezd polských geomorfologů - "Výstupy a pozice polské geomorfologie na začátku XXI. století"
    Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí
    Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě
    Wpływ działalności człowieka na rzeźbę den dolinnych na górnych Morawach i w dorzeczu Odry w ujęciu historycznym
    Yam Hamelach - Mrtvé moře : příběh vzestupu a pádu