Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geopolymer
Monografie
    Anorganická pojiva na bázi siloxo-sialových skupin
    Výzkum a vývoj nových materiálů a technologií pro úpravu radioaktivních a nebezpečných odpadů
Článek
    Acoustic absorption of geopolymer/sand mixture
    Ceramic waste materials - source for the geopolymer technology
    Geopolymer - alternativa cementu
    Geopolymer nanocomposites
    Immobilization of radioactive metals in geopolymer matrix
    Inhibice průmyslových odpadů a jejich následné využití
    Inhibition of spent ion exchangers in geopolymer matrix
    Možnost recyklace popelů z biomasy
    Možnosti aplikace alkalicky aktivovaných systémů ve stavebnictví
    Nové materiály
    Possible applications of alkali-activated systems in construction
    Preparation of waste rubber-geopolymer composite material
    Proof of sodalite structures in geopolymers
    Radioactive metal isotopes stabilized in geopolymer matrix: Determination of a leaching extract by a radiotracer method
    Reinforcement of the terracotta sculpture by geopolymer composite
    Zhodnocení odpadů z výroby hliníku pro účely stavební výroby