Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geotechnical engineering
Monografie
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 1-2002 - suché prostředí
    Ověření chování popílkových směsí při jejich ukládání do podzemních prostor. Fyzikální model 2-2002 - stoupání důlních vod
Článek
    Material properties of tailings of open-pit mines using coupled modelling