Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    geotechnics
Monografie
    Ph. D. Workshop 2009 Proceedings
    Ph.D. Workshop 2006 Proceedings
    Seizmická měření v geotechnice
Článek
    Applications of parallel computing in geotechnics
    Challenging applications of iterative solvers in geotechnics
    Cíle a výsledky grantového projektu GA ČR, reg.č.105/02/0500: Geotechnická charakteristika příkrovů vnějších Západních Karpat na Severní Moravě
    Modelling and simulation of complex geotechnical problems
    Problémy inženýrské geologie a geotechniky při využití zbytkových jam uhelných lomů SHP pro ukládání odpadů
    Spolehlivost matematického modelování v geotechnice