Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    gneisses
Článek
    The relationship between gneisses from the Kola Superdeep borehole and their surface analogues
    Uzavřeniny moldanubických pararul v dvojslídných granitech moldanubického batolitu