Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    granulity, eklogity, leptynit
Článek
    Chróm, nikl a kobalt v hlubinných horninách Českého masívu
    Eklogit z jv. části orlicko-kladského krystalinika
    Geochemie tranzitních kovů v ultramafických horninách moldanubika
    K petrologii metamorfitů velkovrbenské klenby
    Shear kinematics on the contact between granulites and the Varied Group; Southern Bohemia, Moldanubian