Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    gravimetry
Monografie
    EUREF related activities in the Czech Republic 2004-2005. National report
Článek
    Active tectonic research within the Czech portion of the Sudetic Marginal Fault
    Automatic processing of macroseismic observations to assess site effects and their applications in earthquake hazard calculations
    Bukovinky - gravimetrické měření v Moravském krasu
    Bukovinky - měření metodou velmi dlouhých vln
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické propasti (Hranický kras)
    Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky
    K modernizaci českých tíhových podkladů
    Sledování pokračování horního jeskynního patra (Holštejnské jeskyně) pomocí metody VDV
    What can we still expect from land gravity in exploration studies
    Západní Čechy - přírodní geodynamická laboratoř