Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    grouting
Článek
    Laboratorní zkoušky geokompozitů se zainjektovanou diskontinuitou
    Měření propustnosti geokompozitů na ortogonálních zkušebních tělesech
    Písek injektovaný polyuretanem - analýza napěťo-deformačního stavugeokompozitního materiálu s anomální strukturou
    X-ray CT observation of failure in coal geo-composites