Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    gudmundite
Článek
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru