Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    haldy
Článek
    Haldové hospodářství v Porúří
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Sekundární sulfáty z Kaňku u Kutné Hory
    Výsledky revize struskových odvalů v Cu-revíru Tisová u Kraslic