Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    HAZARD
Monografie
    Hodnocení svahových deformací v oblasti Mladoboleslavska: zpráva za rok 2004
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
Článek
    : Inženýrskogeologické poměry v okolí zříceniny hradu Trosky
    Analysis of geodynamic processes of sandstone plateaus in the Bohemian Paradise
    Destruction of marginal parts of sandstone plateaus in the Protected Landscape Area Bohemian Paradise
    Geodynamic hazard assessment determined from GPS geological data
    Geodynamické jevy na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Mapování geodynamických jevů na severovýchodním okraji Příhrazské plošiny
    Naučme se žít s rizikem povodní
    Přívalové proudy v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    Recent geodynamic processes in the east part of the Bohemian Massif detected by GPS technology and geological interpretations
    Stabilitní poměry NPP Suché skály
    Svahové deformace v okolí Machu Picchu, Cuzco, Peru
    The Use of Geo-information and Modern Visualization Tools for Risk Communication