Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    heavy minerals
Článek
    Exoscopy of Moravian eolian sediments
    Miocénní sedimenty v Brně-Bohunicích (Ubytovna Fakultní nemocnice Brno)
    Nález reliktu miocenních sedimentů v jeskyni Pod hradem, Moravský kras
    Příklad sedimentace v malých antropogenně ovlivněných tocích: petrografie a mineralogie jemnozrnných fluviálních sedimentů v prostoru Libeň-Klecany
    Sedimentologie a stratigrafie sedimentů z Komínu I v e vchodu jeskyně "Za Hájovnou", Javoříčský kras
    Terciérní jeskynní sedimenty v lomu Malá dohoda u Holštejna v Moravském krasu
    Váté písky na území města Brna