Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hlubinné horniny s foidy
Článek
    Geochemie býčkovického tělesa v Českém středohoří
    Geochemie kontaktu roztockého tělesa
    Výskyt witheritu a barytu v těšínitických horninách na lokalitě Kunčice pod Ondřejníkem