Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hydraulic properties
Článek
    Charakteristika hydraulických vlastností půd pro numerické modelování transportu acidifikantů
    Soil hydraulic properties of topsoil along two elevation transects affected by soil erosion