Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hydrogeologické aplikace matematických a analogových modelů, programování
Článek
    Čtyřparametrická rovnice infiltrace výtopou (řešení Haverkampa a Parlange)
    Matematické modelování morfologických procesů v říčním korytě a inundačním území
    Matematické modelování v hydrogeologii
    Matematické modely proudění podzemní vody - některé problémy s jejich aplikací
    Použití modelování proudění podzemní vody pro řešení ochrany její kvality
    Prediction and evaluation of agricultural nonpoint source pollution and water resource conservation
    Prognóza zmien hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja počas uvádzania VD Gabčíkovo do prevádzky
    Proudění podzemní vody s volnou hladinou ve spojitě nehomogenním prostředí
    Simulácia koncentrácií dusičnanov v profile toku v závislosti od zmien prietokov
    Statistická analýza vybraných řad průměrných měsíčních průtoků v ČSR
    Swartzendruberova rovnice pro vyhodnocení infiltračních testů
    Transport a iontová výměna kationtů v pórovitém prostředí
    Vodohospodářské aspekty využití Trojské kotliny v Praze
    Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR