Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    hydrothermal mineralization
Článek
    Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru