Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    inženýrská geofyzika
Článek
    Možnost prognózy vývoje svahových pohybů z geofyzikálních indicií
    Posun v řešené problematice inženýrské geofyziky v současné době