Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    inženýrská geologie aplikovaná
Článek
    Hlinité těsnicí jádro vodní nádrže Nová Říše
    Inženýrskogeologické posouzení stavu skalního odřezu na silnici v úseku Kateřina-Blansko
    Inžinierskogeologické hodnotenie podmienok výstavby prečerpávacích vodných elektrární
    Inžinierskogeologické problémy sanácie hradov na Slovensku
    Inžinierskogeologický prieskum a hodnotenie stavenísk jadrovoenergetických zariadení
    Prejavy deformácií travertínovej kopy Spišského hradu
    Průzkum pro vodní nádrž Pulkov - příspěvek k poznání gföhlské ruly
    Stabilita kanála v jemných zvodnělých pieskoch s napätou hladinou
    Zlomové poruchy veporského kryštalinika v prieskumnej štôlni PVE Ipeľ