Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    induced seismicity
Monografie
    Seizmický projev trhacích prací a indukovaných seizmických jevů v důlním poli Dolu Rožná 1 - rok 2012
Článek
    Analysis of long-term monitoring of coal mining-induced seismicity
    Analýza vlivu důlně indukované seismicity na povrch na karvinsku
    Current Induced Seismicity in the Paskov Mine Field
    Effective anisotropic velocity model from surface monitoring of microseismic events
    Feasibility of jointly locating microseismic events with data from surface and downhole receivers
    Induced seismic events in the Staříč and Paskov mine fields, Czech Republic
    Modelování účinků důlně indukované seizmicity na povrchové objekty programem Plaxis
    Moment tensor inversion of regional phases: application to a mine collapse
    Occurence of Induced Seismic Events in Staříč and Paskov Mine Fields
    Seismic analysis of rockbursts recorded underground in the Ostrava - Karviná Coal Basin within the years 1993 - 2013
    Sledování vlivu vibrací na historické důlní dílo Jeroným - Čistá
    A Study of Mining-induced seismicity in Czech Mines with longwall coal exploitation
    Underground coal mining in the Karviná region and its impact on the human environment (Czech Republic)