Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    informační systém
Článek
    Advances in the status of he Multilingual Thesaurus of Geosciences Database
    Činnost Národního informačního střediska ČR - střediska Geofond
    Geofond - National Information Centres, systems and services of the Czech and Slovak Republics
    Hydrogeologické databáze Geofondu ČR, problematika jejich naplňování ve vztahu k životnímu prostředí
    Informační systém státní geologické služby a jeho využití pro potřeby MŽP ČR
    Metodika vyjádření nebezpečnosti svahových pohybů užitím geografického informačního systému
    Následky poddolování na krajinné prostředí v ostravsko-karvinské průmyslové aglomeraci
    Územní dopady těžby, likvidačně-rekultivačních prací a ochrany ložisek na kvalitu a rozlohu využitelných ploch