Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    islands
Článek
    Význam říčních ostrovů pro poznání sukcese v nivní krajině na příkladu nivy řeky Oravy