Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    izotopické složení vody, radioaktivita, využití izotopů
Článek
    Interakce radiostroncia se sedimenty v povrchových vodách
    Rádiológia vo vodnom hospodárstve
    Stopovací zkouška v areálu ÚJV - Řež
    Využití přírodních izotopů kyslíku 18 a tritia pro hodnocení podzemních vod v předpolí povrchového lomu