Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    jílové minerály
Článek
    38. petrologický seminář : poznatky ze 6. Euroclay v Seville, Španělsko
    Premena ílových minerálov a tepelná história sedimentov vo viedenskej a východoslovenskej panve (Abstrakt přednášky)
    Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika