Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    jura
Článek
    2. symposium o jurské stratigrafii 15.-18. září 1987 v Lisabonu
    A Jurassic Brachiopod Fauna from the mitterwand Area near Hallstatt (Upper Austria)
    Maiolica - a unique facies of the Western Tethys
    Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz)
    Red limestones - the youngest lithological unit of the Choč nappe, Tatra Mts.