Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    karbon
Článek
    Alpine anchimetamorphism of Upper Carboniferous sandstones from the sedimentary mantle of the Čierna Hora Mts. crystalline complex (Western Carpathians)
    Co řešila Subkomise pro stratigrafii karbonu (SCCS) v Pekingu 1987?
    Coal reserves in new fields of the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Coal Basin
    Coalification in the Plzeň Basin from the viewpoint of reflectance
    Ewolucja klimatu oraz allocyklicznóšč i autocyklicznošč sedymentacji na przykładzie osadów kontynentalnych górnego karbonu i permu w Sudetach
    Floristické novinky z jíveckých vrstev ve vnitrosudetské pánvi (stefan B)
    Indications of Early Carboniferous events in Palaeozoic sequences of Moravia, Czechoslovakia
    The influence of the basement geological structure on the coal-bearing character of the Upper Paleozoic Basins in the Central Bohemian area
    Je možné členit nýřanské vrstvy?
    K některým otázkám sedimentace kulmských konglomerátů moravskoslezské oblasti Českého masívu
    Karbonská flóra ve vrtu Jablůnka-1 u Vsetína (Morava)
    Ke způsobu vedení hranice mezi karbonem a permem v limnických pánvích Českého masívu
    Knowledge concerning the alteration of coal seatns in weathering zone of productive carboniferous from the Czechoslovak Part of the Upper Silesian Basin (OKR)
    Lower Westphalian coal-bearing deposits between Slupiec and Ścinawka Średnia in the intrasudetic depression
    Mezinárodní sympozium "Výsledky výzkumů permokarbonské fauny" v Hradci Králové
    Nálezy nerostů ve Vrchlabí
    New results of coal-petrological and palynological exploration of the Žacléř formation (Bohemian part of the lower Silesian Basin)
    Okno do nitra Země
    The origin of the top surface of carboniferous in the Upper Silesian Coal Basin
    Paläobiogeographie der Labyrinthodonten Amphibien im Oberkarbon und Rotliegenden Mitteleuropas
    Palynological investigation of the Late Paleozoic deposits from borehole K 5-2 at Rutba in the Western desert of Iraq
    Palynology of the Nýřany Member (Westphalian D) in the Mšeno Basin
    Potštátské skalní město
    Present Stage of the Permian and Upper Carboniferous Geology and Stratigraphy of Continental Basins in Bohemia (Czechoslovakia)
    Problematické stopy trilobitů z myslejovického souvrství (spodní karbon, visé)
    Příčiny destrukce arkóz na historických objektech Prahy
    Příspěvek do diskuse o vedení hranice mezi karbonem a permem v Českém masívu
    Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru
    Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska
    Remains of Permo-Carboniferous vertebrates from HK-1 borehole (Horní Kalná, Krkonoše Piedmont Basin, east Bohemia)
    Scales and their utilization for the determination of actinopterygian fishes (Actinopterygii) from Carboniferous basins of central Bohemia
    Seminář o mladopaleozoických jezerních sedimentech
    Současné paleontologické lokality sladkovodního permokarbonu v Podkrkonoší
    Stephanian and Permian species of Alethopteris from Bohemia and Moravia
    Stratigrafická klasifikace kulmu Nízkého Jeseníku
    Sympozium o permokarbonské fauně v Hradci Králové
    To the correlation of grey and variegated horizons of the Líně Formation
    Uhličitany a geochémia čiernych bridlíc magnezitových ložísk v karbóne Spišsko-gemerského rudohoria
    The Upper Devonian and Lower carboniferous in north-eastern Bohemia (based on boreholes in the Hradec Králové area)