Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    klastické horniny
Článek
    Některé zákonitosti distribuce radioaktivních prvků v klastikách sekvencí karpatského flyše
    Petrology and geochemistry of granitoid exotics of the Rača unit of the Magura Flysch
    Sedimentologický příspěvek k poznání charakteru a geneze bazálního klastického komplexu autochtonního paleogénu v okolí naleziště Uhřice-západ
    Stanovení karbonátů v klastických sedimentech metodami fázové analýzy
    Tvar zrn bystřinných sedimentů
    Volcanic gas-driven clastic intrusions near the Chełmiec rhyodacite massif, Intrasudetic Trough (SW Poland)