Podrobnosti záznamu

Předmětová kategorie
    korelace stratigrafické
Článek
    Aminostratigraphy of loess across Middle Europe
    Ammonite zonation for the Lower Cretaceous of the Mediterranean Region; basis for the stratigraphic correlations within IGCP-Project 262
    Biostratigraphische Gliederung und Korrelation: Zentrale und Westliche Paratethys, Thone-Tal und Mediterraner Raum
    Concluding Remarks
    Correlation of Quaternary deposits basins of the Middle Dnieper area and the Middle Danube area (by the data of fauna mollusks)
    Correlation of the Quaternary pedostratigraphy from western to eastern Europe
    Facie spodního a středního eocénu račanské jednotky magurského flyše a korelace s jejich ekvivalenty v rhenodanubském flyši
    Facies and biogeographic relationships in Devonian of the Bohemian Massif
    Graptolite biostratigraphy of the Lower Silurian (Llandovery and Wenlock) of Bohemia
    The Hirnantian graptolites Normalograptus persculptus and "Glyptograptus" bohemicus: stratigraphical consequences of their synonymy
    Introduction: principles and methods
    Korelace turonských sedimentů labského a orlicko-žďárského vývoje východočeské křídy
    Korelace turonských sedimentů východočeské křídy (13-14 Poděbrady, 13-23 Chlumec nad Cidlinou, 13-42 Pardubice, 14-31 Vysoké Mýto)
    Korelace vrstev hlavní uhelné sloje mezi lomy Bílina, Kopisty a VČSA
    Loess in the Czech Republic: magnetic properties and palaeoclimate
    Některé problémy chronostratigrafického členění terciéru Českého masivu
    Některé stratigraficky významné druhy aglutinovaných foraminifer nově zjištěné v křídě magurského flyše na Moravě
    Paleopedologický výzkum významných lokalit Paudorf, Furth u Göttweigu, Krems-Střelnice a Stranzendorf
    Proposition for correlation between marine Hungarian and fluviolacustric Slovakian Upper Permian sequences
    Quaternary sequences in Southeast Asia and their regional correlation
    The Relationship of the Flysch of the Western Carpathians and the Eastern Alps
    Silurian Bivalvia of Bohemian type from the Montagne Noire and Mouthoumet Massif, France
    Srovnání spodního miocénu vrtu Nosislav-3 se spodním miocénem molasy Rakouska
    The Upper Cretaceous in South Moravia
    Význam některých méně známých fosiliferních lokalit pro stratigrafii jineckého souvrství v českém středním kambriu